Prevence utonutí dětí a soukromé bazény

12.06.2013 09:07

Utonutí a topení jsou častou příčinou dětské úmrtnosti a nemocnosti. Možná si řeknete, že utonutí se jen občas v létě přihodí, ale statistika nekompromisně řadí utonutí na druhou příčku nejčastější příčin úmrtí dětí, a to rovnou po dopravních úrazech.

K topení dochází obvykle nečekaně a to v několika vteřinách, kdy se postižený obvykle jen těžko dovolá pomoci. Následující průběh je velmi rychlý. Do dvou minut ztrácí postižený vědomí, a bez včasného zásahu do 4-6 minut dochází k nevratnému poškození mozku.

Jde tedy doslova o minuty a bohužel se většinou dozvídáme, že dotyčný nebyl postrádán déle než 5minut a nikdo v okolí nezaslechl žádné podivné zvuky, které by mohly upozorňovat na přítomné nebezpečí. V tomto případě tedy platí relativita času dvojnásob.

Následky - Tonutí může mít za následek těžké poškození mozku spojené s trvalou invaliditou. Starat se o takto těžce postiženého patří k nejsmutnějším údělům. Dotyčný bývá zcela závislý ve všech životních funkcí na ošetřujících osobách, nekomunikuje a stav bývá nevratný.

K dalším zraněním spojeným s vodními sporty patří poškození krčních obratlů a míchy, které často vedou k trvalému ochrnutí a nebo ke smrti. Většina těžkých poškození páteře a míchy u dětí, mladistvých a dospělých je následkem skoku do neznámé vody. Po těchto úrazech jsou většinou sice zachované funkce mozku, ale ochrnutí těla od ramen nebo od pasu dolů odkazuje na trvalé upoutání na vozík.

Přitom prevence tonutí u dětí nevyžaduje v podstatě nic jiného než zodpovědný dozor. Proto je prevence tonutí tak důležitá, a díky ní je prakticky možné zabránit všem těmto nehodám.

U dětí je nejúčinnější, když zabráníme dítěti v nekontrolovaném přístupu k vodě. Oplocení bazénů, které dítě nemůže překonat jen s pomocí dospělého je zaručeně efektivní. Na evropské úrovni je snaha po větší informovanosti rodičů, vychovatelů, ale i veřejnosti o tom, jak zajistit dítěti hru s vodou a přitom se vyhnout nebezpečí.

Jak jsme již zmínili, většina obětí, které utonuli v rybnících, mořích, vodních nádržích apod. byli plavci. Je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti, nepřecenit své schopnosti a nepodceňovat záludnost vody.

Celý článek si můžete přečíst na Centru prvence úrazů a násilí zde.

Zpět

zastreseni bazenu eBook 

Proč má být u bazénu sprcha

© www.zastresenibazenu.info

Autor: Ing. Jan Šesták - nezávislý odborník na zastřešení bazénů

TOPlist
DOPORUČUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz