Koupání v řekách

U nás je koupání v řekách méně rozšířeno než v nádržích. Většina míst, kde se lidé v řekách koupou, není nijak kontrolována, koupání je proto na vlastní nebezpečí. Většinou se v dnešní době koupají již jen místní. Obležené jezy jsou již dnes spíše minulostí. O to je pak horší případné setkání bazénových plavců s chováním říčního proudu, vln, válců nebo vracáků, nízké teploty vody atd. 

Často se považují za dobré plavce, ale v konfrontaci s charakteristickým chováním řek mohou ztratit velice rychle iluze. Někteří i život nebo své zdraví. Učme tedy naše děti i plavat v proudu, umět číst vodu a vše ostatní co s koupáním v přírodě souvisí.

Máte - li obavy o kvalitu vody, můžete zkusit zjistit, jaká je kvalita vody ve vaší řece a porovnat ji s doporučovanými hodnotami pro koupání ve volné přírodě. Čistota vody v našich řekách se významně zlepšila. Zkuste navštívit některé říční plovárny, nebo se někde na vhodném místě (dál od jezů, přístavů a dalších nebezpečných míst) prostě vykoupat. Voda je tam studenější než v aquaparku, ale bez chlóru a davu lidí.

Pokud je vaše řeka již dost čistá, můžete se zúčastnit koupacího dne (nebo jej zkusit uspořádat). Více se evropském dni koupání v řekách dozvíte zde,

Přestože koupání i v řekách propagujeme, nejsme příznivci hromadných akcí a v případě pobytu v přírodě dáváme přednost klidnějším akcím. Ale iniciativa jako  evropský den koupání v řekách je dle našeho názoru velice přínosná.

Hrozící nebezpečí ve vodě :

Nejvážnějším nebezpečím při koupání není onemocnění způsobené sníženou jakostí vody, ale úrazy (nejvážnější jsou poranění páteře) a utonutí.

Utonutí

Co to je vlastně utonutí?

Při utonutí dojde k nadechnutí většího množství vody do plic a uzavření dýchacích cest. Při utopení nastává smrt nedostatkem kyslíku v těle někdy už po 2 – 3 minutách.
Jedním z hlavních příčin utopení je konzumace alkoholu, nedodržování zásad bezpečnosti a podcenění nebezpečí. Zvýšené procento alkoholu v krvi nám obvykle snižuje bystrost a může se stát, že sami rozumně neodhadneme, co zvládneme a co ne. Rizikové je i to, že opilý člověk velmi rychle ve vodě prochladne a můžou mu velice brzy dojít síly. Dále je důležité nepodceňovat dodržování zásad bezpečnosti – na člunu mít na sobě záchrannou vestu, nepřetěžovat člun apod. A poslední příčinou utonutí je již zmíněné podcenění nebezpečí. U plavců je to např. špatné odhadnutí fyzických sil, dokazování druhým o vašich velmi dobrých plaveckých schopnostech atd. Toto podcenění nebezpečí se však týká i  používání plavidel a dodržování již zmíněných zásad bezpečnosti.

Několik rad:

1. Nechoďte se koupat sám. Nikdy nevíte, co se může stát.
2. Do vody nechoďte těsně po jídle – to znamená s plným žaludkem. Po konzumaci většího množství jídla počkejte minimálně jednu hodinu. Nepijte alkohol.
3. Neplavte do blízkosti plavidel a plavební dráhy, po které jezdí lodě a čluny.
4. Nechoďte plavat, když jste unavení nebo rozpálení.
5. Neplavte a neskákejte do vody tam, kde to neznáte a nemůžete vidět, co je pod hladinou. Mohli by jste se zranit, mít trvalé následky nebo zabít o pahýl stromu či výčnělek skály.
6. Jdete-li plavat dál od břehu, zajistěte si doprovod lodičky nebo si s sebou vezměte alespoň barevnou ruční bójku. Nechoďte plavat sami, popřípadě aspoň informujte své známe.
7. Když cítíte únavu nebo když vás chytne křeč do nohy, tak si odpočiňte.
8. Nezapomeňte, že děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest nepatří do lodiček.

Jak zachraňovat?

Špatná pomoc, žádná pomoc. Zachraňovat tonoucího bez uvážení není vždy správné řešení, mohlo by se totiž stát, že se utopí i sám zachránce. To však neznamená, že bychom měli při pohledu na topícího se člověka jenom stát a volat o pomoc. Je dobré vědět, jak můžeme bez ohrožení vlastního života tonoucímu pomoc.

Několik rad při zachraňování:

1. Člověk by se měl porozhlédnout, zda se nedá tonoucímu něco podat nebo hodit ze břehu, aby se zachytil. Osobní zásah je vždy ta poslední možnost, protože je pro zachraňujícího a  pro Vás samotné velmi nebezpečný.
2. Dříve než budete pro tonoucího skákat do vody, nezapomeňte ještě někomu dát vědět.
3. Když budete pro někoho skákat do hluboké vody, sundejte si nejdříve oblečení a boty. Je také velmi nebezpečné skákat pro někoho z velké výšky či místa, kde to neznáte nebo nevíte, co je pod vodou. Můžete se při dopadu zranit o hladinu nebo o něco pod hladinou, co jste neviděli.
4. Plavte s hlavou nad vodou – pokud vám zmizí tonoucí pod hladinou, ať víte, kde to bylo.
5. Zachyťte ho rychle a razantně a táhněte ho za bradu k nejbližšímu břehu.
6. Utopenému po vytáhnutí z vody se snažte co nejrychleji odstranit bláto, písek, bahno z úst a nosu.
7. Po vyčištění úst (v případě potřeby mu vytáhněte zapadlý jazyk) okamžitě přikročte k umělému dýchání a zajistěte činnost srdce. Když se vám povede člověka přivést k vědomí, vykašle vodu sám.
8. Okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Zdroj:www.szu.cz

Nechceme strašit, ale objektivně informovat.

Rizika při koupání ve volné přírodě

Při koupání ve volné přírodě na nás číhá řada nebezpečí. Pokud jsme si jich vědomi, můžeme se jim z větší části vyhnout. Proto si přečtěte stručně zpracované informace o jednotlivých nebezpečích:


Největší nebezpečí není spojeno s jakostí vody. Každý rok při vodní rekreaci se řada lidí utopí nebo utrpí vážná zranění. Více informací v článku Utonutí a úrazy.
Letní počasí nás láká ven do přírody. Lidé se chodí koupat, opalovat a odpočívat. Letní horko a sluneční paprsky však našemu zdraví ne vždy svědčí. Nejcitlivější skupinou jsou hlavně kojenci, malé děti, staří lidé, obézní jedinci a osoby s onemocněním srdce a oběhové soustavy. Zdravotní problémy způsobuje především vysoká teplota a UV záření. Více informací ve článcích Slunce a teplo a UV záření.


Na mnoha našich nádržích dochází v letních měsících k masovému rozvoji sinic. Více informací v článku Sinice a koupání v přírodě.


Znečištěná koupací voda může být příčinou různých infekčních onemocnění. Více informací v článku Infekční onemocnění.


V některých koupacích vodách může u koupajících se dojít ke vzniku cerkáriová dermatitida, která se projevuje intenzivně svědícími skvrnami, puchýři a zarudnutím kůže.


Pokud se u Vás vyskytly zdravotní problémy a máte dojem, že byly způsobeny koupáním nebo jinou aktivitou (hry, vodní sporty) v přírodní nádrži, řece nebo i ve veřejném bazénu, můžete nám to sdělit pomocí krátkého dotazníku.
 

Zdroj www.szu.cz

Kvalita vod ke koupání v EU je i nadále vysoká

Čistá voda ke koupání je zásadní jak pro klíčová hospodářská odvětví, jako např. cestovní ruch, tak pro rostliny i živočichy. Z každoroční zprávy o vodě ke koupání předložené Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí vyplývá, že 96 % pobřežních oblastí ke koupání a 90 % říčních a jezerních lokalit ke koupání splňovalo v roce 2009 minimální standardy. Celý článek najdete zde.

Koupání v řekách

  • 12.06.2014 09:23

    Mohou zahradní bazény za neschopnost našich dětí plavat?

    Jaká hrozí u vody nebezpečí? V České republice je asi dvě stě případů utonutí ročně. Tím se řadí na přední příčky v Evropě. Tolik utonulých nemají ani země, které mají moře. Přispívá tomu rozmach soukromých zahradních bazénů. Spousta lidí, kteří chodí k vodě, neumí plavat. Doba, kdy uměl plavat...

zastreseni bazenu eBook 

Proč má být u bazénu sprcha

Koupání v přírodě na MZ

Mapa oficiálních 

koupacích míst

© www.zastresenibazenu.info

Autor: Ing. Jan Šesták - nezávislý odborník na zastřešení bazénů

TOPlist
DOPORUČUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz